Nacházíte se: Občan > Vítání občánků

Vítání občánků

PDF E-mail Print

Popis postupu a formulář k vítání občánků:

 

Pojmenování životní situace

Vítání občánků

 

Základní informace k životní situaci

Vítání občánků je pořádáno pro novorozené děti s trvalým pobytem na území města Frýdku-Místku. Od října 2017 probíhá z důvodu rekonstrukce frydeckého zámku  vítání občánků v Národním domě v Místku, ul. Palackého 134, 1. poschodí, sál č. 5.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonní zástupci dítěte.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

     Na obřad vítání občánků jsou dítě a jeho zákonní zástupci pozváni na základě předem vyplněného

     souhlasu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

     (dále jen „souhlas“), který zákonní zástupci dítěte obdrží spolu s rodným listem dítěte, dále ho

     mohou získat na odboru kanceláře primátora ve Frýdku, ul. Radniční 1148 – kanc. 110  a na

     webových stránkách www.frydekmistek.cz  v sekci odbor kancelář primátora.

 

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Pokud se chce zákonný zástupce spolu s novorozeným dítětem zúčastnit obřadu vítání občánků, je zapotřebí, aby vyplnil souhlas.

Vyplněný souhlas zákonný zástupce zašle poštou nebo podá osobně (prostřednictvím podatelny Magistrátu města Frýdku-Místku Radniční 1148 nebo Palackého 115, Frýdek-Místek) Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor kancelář primátora.

 

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor kancelář primátora

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Vítání občánků zajišťuje odbor kancelář primátora Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, paní Šárka Menšíková kancelář č. 110, tel. 558 609 120,e-mail: mensikova.sarka@frydekmistek.cz.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou při samotné akci Vítání občánků

Průkaz totožnosti

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který je možno vyzvednout na:

oddělení matriky odboru vnitřních věcí Magistrátu města Frýdek-Místek, na adrese Palackého 115, Frýdek-Místek v kanceláři č. 153,

odboru kancelář primátora Magistrátu města Frýdek-Místek, na adrese Radniční 1148, Frýdek-Místek v kanceláři č. 110 a 204,

informacích budov MMFM na ul. Radniční 1148 a Palackého 115,

webových stránkách města Frýdku-Místku

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

žádné

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

žádné

 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

žádní

 

 

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

žádné

 

Elektronická služba, kterou lze využít

podatelna@frydekmistek.cz

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou související předpisy

žádné

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

žádné

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

žádné

 

Nejčastější dotazy

 

K čemu je souhlas o ochraně osobních údajů zapotřebí?

Bez souhlasu nelze nakládat s osobními údaji. Jakmile pomine účel, budou nashromážděné zpracované údaje týkající se akce vítání občánků skartovány.

 

Za jak dlouho po odevzdání vyplněného souhlasu budeme k obřadu vítání občánků pozváni?

Po vyplnění souhlasu je dítě zapsáno do knihy vítání občánků, děti budou zvány dle pořadí v knize, případně po telefonické dohodě.

 

Termín zaslaný na pozvánce nám nevyhovuje, je možné jej změnit?

Rodiče dítěte jsou zváni k účasti písemně 14 dní před termínem vítání. Pokud jim termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné jej po dohodě přesunout a to osobně, písemně nebo telefonicky na odboru kancelář primátora Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, paní Šárka Menšíková, kancelář č. 110, tel. 558 609 120, e-mail: mensikova.sarka@frydekmistek.cz.

 

 

 

Další informace:

-

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

Při osobním, telefonickém nebo e-mailovém dotazu na odboru kancelář primátora Magistrátu města Frýdku-Místku, kancelář č. 110, tel. 558 609 120.

 

Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

Za správnost popisu odpovídá útvar:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor kancelář primátora

 

Kontaktní osoba

Šárka Menšíková, odbor kancelář primátora Magistrátu města Frýdek-Místek, kancelář č. 110, tel. 558 609 120, e-mail: mensikova.sarka@frydekmistek.cz

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. 11. 2014

 

Popis byl naposledy aktualizován:

-

 

 

Datum konce platnosti popisu:

Není stanoven.

 

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Je možno zasílat na:

Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek

telefon: 558 609 111, fax: 558 609 166, e-mail: podatelna@frydekmistek.cz

 

V příloze níže naleznete formulář, prostřednictvím kterého můžete přihlásit své dítě na Vítání občánků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy

Občan

TV vysílání

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)