Den pro seniory 2017

Projekt: Den pro seniory 2017

Popis projektu: V rámci aktivizačních programů pro seniory s cílem zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím a přispět tak ke zvyšování kvality jejich života statutární město Frýdek-Místek, odbor sociálních služeb, již několik let organizuje pro členy klubů seniorů akci „Den pro seniory“, která si u seniorské populace získala velkou oblibu. Město Frýdek-Místek pořádá tuto akci jako poděkování všem seniorům u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který se slaví 1. října. V roce 2017 proběhl již XII. ročník této akce. Hlavním cílem je podpora zdravého stárnutí, podpora volnočasových aktivit, udržování fyzické i mentální aktivity seniorů, předcházení sociálně patologickým jevům u seniorské populace, předcházení nesoběstačnosti u seniorů.

Cíle projektu: Seniorské populaci bylo realizací projektu umožněno prohlubování kontaktu se společenským prostředím, aktivní využití volného času, udržení mentální svěžesti. Projekt celkově podpořil zdravé stárnutí seniorů statutárního města Frýdek-Místek. Pro kvalitu života ve stáří je důležité vytvořit si program pro volný čas. Udržování a navázání nových kontaktů, společná setkávání vrstevníků a prohlubování mezigeneračních vazeb mají velký význam pro prožití kvalitního stáří. Znamená to udržovat se v aktivitě v rovnováze s odpočinkem a uspořádat si životní náplň tak, aby zahrnovala fyzickou i duševní činnost. Je důležité udržovat si přátelské vztahy a navazovat vztahy nové. Být aktivní znamená být pozitivní, otevřený novým věcem, smysluplně využívat svůj volný čas, dbát o své zdraví a udržovat bystrou mysl. Projekt Den pro seniory významnou měrou přispívá k sociální inkluzi seniorů, napomáhá lidem, aby zůstali co nejdéle nezávislí a aktivní, snižuje riziko ztráty soběstačnosti, je prevencí sociálně patologických jevů u seniorů. Projekt na podporu aktivního stárnutí Den pro seniory 2017 vychází z principu solidarity, respektu k individualitě a jedinečnosti.

Tato akce je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na Podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 a z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku.