Den Země 2019

Projekt: Den Země 2019

Popis projektu: Projekt Den Země 2019 je zaměřen na děti a mládež v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji.

Cíle projektu: Cílem je připomenout veřejnosti význam jednání každého jednotlivce při péči a ochraně životního prostředí, které nepatří pouze lidem, ale také všem ostatním druhům. Cílem je seznámit především děti a mládež, které lze v tomto směru nejlépe formovat, s možnostmi jednání, které bude k životnímu prostředí šetrné a rovněž je seznámit s krásami, které životní prostředí střední Evropy skýtá.


Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.