Fitpark pro seniory

Projekt: Fitpark pro seniory


Popis projektu: V rámci podpory volnočasových aktivit pro seniory je v sadech Svobody ve Frýdku realizováno venkovní sportoviště, které se skládá ze tří cvičebních zařízení určených pro protahování a posilování pomocí vlastní váhy a ke zlepšení motoriky. Pod nimi je umístěna dopadová pryžová plocha. Jednotlivé stroje jsou vyrobeny z nerezové oceli s povrchovou úpravou, jsou certifikované a splňují technické normy.
Fitpark slouží k aktivnímu odpočinku seniorů, díky umístění se stane také místem vzájemného setkávání různých generací. Vstup je časově neomezený a zdarma.


Cíle projektu: Cílem projektu je podpora volnočasových aktivit seniorské populace statutárního města Frýdku-Místku, podpora zdravého stárnutí, udržování fyzické i mentální aktivity seniorů a předcházení sociálně patologickým jevům u této části obyvatel.
Záměrem je zajistit vysokou kvalitu života seniorům i v pozdním věku a především prohloubit mezigenerační solidaritu.


Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.