Dům včelařů Chlebovice – výměna střešní krytiny

Projekt: Dům včelařů Chlebovice – výměna střešní krytiny

Realizace: září 2020 – únor 2021

Popis projektu: V rámci projektu došlo k výměně střešní krytiny (novou krytinou je břidlice), včetně oprav dřevěných konstrukcí krovu, zesílení nosných konstrukcí krovu, pobití novým záklopem, na Domě včelařů v Chlebovicích.

Cíle projektu: Hlavním cílem je ochrana objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.