Den pro seniory 2018

Projekt: Den pro seniory 2018

Popis projektu: Jedná se o kulturní akci za účelem seznámení a prohlubování přirozených vztahů v komunitě. Zábavné hudební odpoledne ke Dni pro seniory s živou hudbou. Umělecké pěvecké vystoupení s písničkovým recitálem určeným pro seniorskou populaci statutárního města Frýdku-Místku. Projekt Den pro seniory významnou měrou přispívá k sociální inkluzi seniorů. Napomáhá lidem, aby zůstali co nejdéle nezávislí a aktivní, snižuje riziko ztráty soběstačnosti, je prevencí sociálně patologických jevů u seniorů. Projekt na podporu aktivního stárnutí „Den pro seniory 2018“ vyhází z principu solidarity, respektu k individualitě a jedinečnosti. Hlavním cílem je podpora zdravého stárnutí, podpora volnočasových aktivit, udržování fyzické i mentální aktivity seniorů, předcházení sociálně patologickým jevům u seniorské populace, předcházení nesoběstačnosti u seniorů.

Cíle projektu: Den pro seniory 2018 slouží k naplnění cílů aktivního strnutí. Jeho záměrem je zajistit vysokou kvalitu života seniorům i v pozdním věku a především prohloubit mezigenerační solidaritu. Aktivní stárnutí znamená nabízet lepší podporu starším lidem. Pro kvalitu života ve stáří je důležité vytvořit si program pro volný čas. Udržování a navázání nových kontaktů, společná setkávání vrstevníků a prohlubování mezigeneračních vazeb mají velký význam pro prožití kvalitního stáří. Znamená to udržovat se v aktivitě v rovnováze s odpočinkem a uspořádat si životní náplň tak, aby zahrnovala fyzickou i duševní činnost. Je důležité udržovat si přátelské vztahy a navazovat vztahy nové. Být aktivní znamená být pozitivní, otevřený novým věcem, smysluplně využívat svůj volný čas, dbát o své zdraví a udržovat bystrou mysl.


Tato akce je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na Podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 a z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku.