Den pro seniory 2019

Projekt: Den pro seniory 2019

Popis projektu: V rámci aktivizačních programů pro seniory s cílem zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím a přispět tak ke zvyšování kvality jejich života statutární město Frýdek-Místek, odbor sociálních služeb, již několik let organizuje pro členy klubů seniorů akci „Den pro seniory“, která si u seniorské populace získala velkou oblibu.
Město Frýdek-Místek pořádá tuto akci jako poděkování všem seniorům u  příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který se slaví 1. října. V roce 2019 proběhne již XIV. ročník této akce.


Cíle projektu: Hlavním cílem je podpora zdravého stárnutí, podpora volnočasových aktivit, udržování fyzické i mentální aktivity seniorů, předcházení sociálně patologickým jevům u seniorské populace, předcházení nesoběstačnosti u seniorů. Jeho záměrem je zajistit vysokou kvalitu života seniorům i v pozdním věku a především prohloubit mezigenerační solidaritu. Aktivní stárnutí znamená nabízet lepší podporu starším lidem.


Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje..