Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kosťa

Hlavním posláním Klubu Kosťa jsou poradenské a preventivní činnosti – umožňující uživatelům si popovídat, být se svými vrstevníky, vyplnit svůj volný čas, nebo se svěřit se svými problémy, se kterými jim mohou být pracovníci klubu nápomocni. 
Klub vytváří pro uživatele odpovídající, chráněný a bezpečný prostor, vytváří prostředí důvěry a porozumění – což mnohdy na ulici, v rodině a obecně ve vztazích chybí.

Provoz této registrované sociální služby je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a z rozpočtu statutárního města Frýdku-Místku.