Den pro seniory 2022

Projekt: Den pro seniory 2022

Popis projektu: V rámci aktivizačních programů pro seniory, s cílem zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím a přispět tak ke zvyšování kvality jejich života, statutární město Frýdek-Místek, odbor sociálních služeb, již několik let organizuje pro členy klubů seniorů a širokou seniorskou veřejnost akci „Den pro seniory“. Akce je pořádána každoročně jako poděkování všem seniorům u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který se slaví 1. října. V roce 2022 proběhne již XVI. ročník této akce.

Cíle projektu: Hlavním cílem je podpora zdravého stárnutí, podpora volnočasových aktivit, udržování fyzické i mentální aktivity seniorů, předcházení sociálně patologickým jevům u seniorské populace, předcházení nesoběstačnosti seniorů.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.