Fitpark pro seniory 2021

Projekt: Fitpark pro seniory 2021

Popis projektu: V rámci projektu je v Místku na ulici 17. listopadu u Domu zvláštního určení s kapacitou 96 bytů, které jsou určeny pro seniorskou cílovou skupinu, vybudováno venkovní sportoviště, které slouží k aktivnímu odpočinku, k posílení a protažení těla a zlepšení motoriky. Toto místo je tak přirozenou sportovní zónou, která pomáhá obyvatelům města žít aktivním životem. Vstup je časově neomezený a zdarma.

Cíle projektu: Cílem projektu je podpora volnočasových aktivit seniorské populace statutárního města Frýdku-Místku, podpora zdravého stárnutí, udržování fyzické i mentální aktivity seniorů a předcházení sociálně patologickým jevům u této části obyvatel.

Záměrem je zajistit vysokou kvalitu života seniorům i v pozdním věku a především prohloubit mezigenerační solidaritu.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.