Rozpočtová opatření Zastupitelstva města

V podsekci Rozpočtová opatření zastupitelstva města jsou zveřejněna na základě § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem města Frýdku-Místku, a to do 30 dnů ode dne jejich schválení.