Rok 2024

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 9. zasedání, konaném dne 12.6.2024.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 48 604,00 tis. Kč na celkovou výši 1 701 334,61 tis. Kč a navýšení výdajů o 48 604,00 tis. Kč  na celkovou výši 2 473 246,69 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2024 č. 35 – 49 jsou zveřejněna v příloze.

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 7. zasedání, konaném dne 13.3.2024.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 11 152,46 tis. Kč na celkovou výši 1 588 087,47 tis. Kč, navýšení výdajů o 272 356,37 tis. Kč  na celkovou výši 2 359 999,55 tis. Kč a navýšení financování o 261 203,91 tis. Kč na celkovou výši 771 912,08 tis. Kč

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2024 č. 1 – 34 jsou zveřejněna v příloze.