Rok 2019

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaném dne 6. 3. 2019.

Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o 681,12 tis. Kč na celkovou výši 1 203 668,61 tis. Kč, navýšení výdajů o 124 180,20 tis. Kč na celkovou výši 1 629 179,80 tis. Kč a navýšení financování o 124 861,32 tis. Kč na celkovou výši 425 511,19 tis. Kč

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2019 č. 1 – 47 jsou zveřejněna v příloze.

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 5. zasedání konaném dne 5. 6. 2019.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 14 428,51 tis. Kč na celkovou výši 1 271409,00 tis. Kč, navýšení výdajů o 13 698,51 tis. Kč na celkovou výši 1 696 190,19 tis. Kč a snížení financování o -730,00 tis. Kč na celkovou výši 424781,19 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-.Místek pro rok 2019 č. 48 – 65 jsou zveřejněna v příloze.   

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 6. zasedání konaném dne 4. 9. 2019.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 23 793,05 tis. Kč na celkovou výši 1 316 694,26 tis. Kč, navýšení výdajů o 7 352,05 tis. Kč na celkovou výši 1 725 034,45 tis. Kč a snížení financování o -16 441,00 tis. Kč na celkovou výši 408 340,19 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek  pro rok 2019 č. 66-83 jsou zveřejněna v příloze.

4. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 7. zasedání konaném dne 4. 12. 2019.


Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 12 738,35 tis. Kč na celkovou výši 1 340 567,55 tis. Kč, snížení výdajů  o -216 245,99 tis. Kč na celkovou výši 1 519 923,40 tis. Kč a snížení financování o -228 984,34 tis. Kč na celkovou výši 179 355,85 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek  pro rok 2019 č. 84-119 jsou zveřejněna v příloze.