Rok 2023

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 3. zasedání, konaném dne 15.3.2023.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 7 315,61 tis. Kč na celkovou výši 1 524 760,27 tis. Kč, navýšení výdajů o 205 314,36 tis. Kč  na celkovou výši 2 089 794,81 tis. Kč a navýšení financování o 197 998,75 tis. Kč na celkovou výši 565 034,54 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2023 č. 1 – 38 jsou zveřejněna v příloze.