Rok 2023

5. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 6. zasedání, konaném dne 13.12.2023.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 95 438,17 tis. Kč na celkovou výši 1 778 544,80 tis. Kč, snížení výdajů o -372 218,87 tis. Kč  na celkovou výši 1 875 575,30 tis. Kč a snížení financování o -467 657,04 tis. Kč na celkovou výši 97 030,50 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2023 č. 70 – 98 jsou zveřejněna v příloze.

4. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 5. zasedání, konaném dne 13.9.2023.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 18 087,06 tis. Kč na celkovou výši 1 660 601,41 tis. Kč, navýšení výdajů o 17 640,06 tis. Kč  na celkovou výši 2 225 288,95 tis. Kč a snížení financování o -447,00 tis. Kč na celkovou výši 564 687,54 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2023 č. 56 – 69 jsou zveřejněna v příloze.

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 4. zasedání, konaném dne 14.6.2023.

Zastupitelstvo města schválilo změnu závazných ukazatelů výdajů, aniž by se změnila celková výše příjmů, výdajů a financování.

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2023 č. 55 je zveřejněno v příloze.

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 4. zasedání, konaném dne 14.6.2023.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 22 138,02 tis. Kč na celkovou výši 1 629 221,10 tis. Kč, navýšení výdajů o 22 238,02 tis. Kč  na celkovou výši 2 194 355,64 tis. Kč a navýšení financování o 100,00 tis. Kč na celkovou výši 565 134,54 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2023 č. 39 – 54 jsou zveřejněna v příloze.

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 3. zasedání, konaném dne 15.3.2023.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 7 315,61 tis. Kč na celkovou výši 1 524 760,27 tis. Kč, navýšení výdajů o 205 314,36 tis. Kč  na celkovou výši 2 089 794,81 tis. Kč a navýšení financování o 197 998,75 tis. Kč na celkovou výši 565 034,54 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2023 č. 1 – 38 jsou zveřejněna v příloze.