Rok 2020

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 8. zasedání, konaném dne 4.3.2020.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 94 tis. Kč na celkovou výši 1 306 116,30 tis. Kč, navýšení výdajů o 157 532,30 tis. Kč  na celkovou výši 1 792 928,67 tis. Kč a navýšení financování o 157 438,30 tis. Kč na celkovou výši 486 812,37 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2020 č. 1 – 39 jsou zveřejněna v příloze.

2.změnu rozpočtu (1. a 2. část) statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 9. zasedání, konaném dne 8.4.2020.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2020 č. 40 – 41 jsou zveřejněna v příloze.

3.změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 10. zasedání, konaném dne 3.6.2020.

Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o – 48 431,15 tis. Kč na celkovou výši 1 317 311,44 tis. Kč, snížení výdajů o – 49 831,15 tis. Kč  na celkovou výši 1 802 723,81 tis. Kč a snížení financování o – 1 400,00 tis. Kč na celkovou výši 485 412,37 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2020 č. 42 – 64 jsou zveřejněna v příloze.

4.změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 12. zasedání, konaném dne 16.9.2020.

Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o – 64 553,09 tis. Kč na celkovou výši 1 277 552,47 tis. Kč, snížení výdajů o – 64 553,09 tis. Kč na celkovou výši 1 762 964,84 tis. Kč a snížení financování o 0,00 tis. Kč na celkovou výši 485 412,37 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2020 č. 65 – 106 jsou zveřejněna v příloze.

5. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 13. zasedání, konaném dne 16.12.2020.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 29 475,09 tis. Kč na celkovou výši 1 318 193,23 tis. Kč, snížení výdajů o – 196 493,64 tis. Kč na celkovou výši 1 577 636,87 tis. Kč a snížení financování o – 225 968,73 tis. Kč na celkovou výši 259 443,64 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2020 č. 107 – 134 jsou zveřejněna v příloze.