Rok 2021

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 14. zasedání, konaném dne 16.3.2021.

Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o 28 652,26 tis. Kč na celkovou výši 1 212 976,67 tis. Kč, navýšení výdajů o 132 014,17 tis. Kč  na celkovou výši 1 715 055,13 tis. Kč a navýšení financování o 160 666,43 tis. Kč na celkovou výši 502 078,46 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2021 č. 1 – 31 jsou zveřejněna v příloze.

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 15. zasedání, konaném dne 16.6.2021.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 4 759,85 tis. Kč na celkovou výši     1 303 668,64 tis. Kč a navýšení výdajů o 4 759,85 tis. Kč na celkovou výši 1 805 747,10 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2021 č. 32 – 45 jsou zveřejněna v příloze.

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 16. zasedání, konaném dne 15.9.2021.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 42 334,49 tis. Kč na celkovou výši 1 362 867,79 tis. Kč, navýšení výdajů o 2 924,49 tis. Kč  na celkovou výši 1 825 536,25 tis. Kč a snížení financování o 39 410,00 tis. Kč na celkovou výši 462 668,46 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2021 č. 46 – 64 jsou zveřejněna v příloze.

4. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 17. zasedání, konaném dne 15.12.2021.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 57 271,55 tis. Kč na celkovou výši 1 428 118,91 tis. Kč, snížení výdajů o 230 558,47 tis. Kč  na celkovou výši 1 602 957,35 tis. Kč a snížení financování o 287 830,02 tis. Kč na celkovou výši 174 838,44 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2021 č. 65 – 97 jsou zveřejněna v příloze.