Rok 2022

4. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 2. zasedání, konaném dne 14.12.2022.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 152 321,07 tis. Kč na celkovou výši 1 651 922,09 tis. Kč, snížení výdajů o -243 393,08 tis. Kč na celkovou výši 1 826 638,02 tis. Kč a snížení financování o -395 714,15 tis. Kč na celkovou výši 174 715,93 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2022 č. 91 – 114 jsou zveřejněna v příloze.

3. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 20. zasedání, konaném dne 7.9.2022.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 61 581,66 tis. Kč na celkovou výši 1 471 210,43 tis. Kč, navýšení výdajů o 61 626,66 tis. Kč na celkovou výši 2 041 640,51 tis. Kč a navýšení financování o 45 tis. Kč na celkovou výši 570 430,08 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2022 č. 63 – 90 jsou zveřejněna v příloze.

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 19. zasedání, konaném dne 8.6.2022.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 65 336,71 tis. Kč na celkovou výši    1 400 238,22 tis. Kč, navýšení výdajů o 48 383,71 tis. Kč na celkovou výši 1 970 623,30 tis. Kč a snížení financování o -16 953,00 tis. Kč na celkovou výši 570 385,08 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2022 č. 41 – 62 jsou zveřejněna v příloze.

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 18. zasedání, konaném dne 9.3.2022.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 2 524,01 tis. Kč na celkovou výši      1 262 129,41 tis. Kč, navýšení výdajů o 216 501,92 tis. Kč  na celkovou výši 1 849 467,49 tis. Kč a navýšení financování o 213 977,91 tis. Kč na celkovou výši 587 338,08 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2022 č. 1 – 40 jsou zveřejněna v příloze.