Rok 2017

1. Rozpočtová opatření zastupitelstva města č. 1 – 43 schválená na 18. zasedání konaném dne 13. 3. 2017.

2. Rozpočtová opatření zastupitelstva města č. 44 – 62 schválená na 19. zasedání konaném dne 12. 6. 2017.

3. Rozpočtová opatření zastupitelstva města č. 63 – 76 schválená na 20. zasedání konaném dne 4. 9. 2017.

4. Rozpočtová opatření zastupitelstva města č. 77 – 105 schválená na 21. zasedání konaném dne 4. 12. 2017.