Rok 2018

1. Rozpočtová opatření zastupitelstva města č. 1 – 38 schválilo zastupitelstvo města na svém 22. zasedání konaném dne 26. 2. 2018.

2. Rozpočtová opatření zastupitelstva města č. 39 – 53 schválilo zastupitelstvo města na svém 23. zasedání konaném dne 21. 5. 2018.

3. Rozpočtové opatření zastupitelstva města č. 54 schválilo zastupitelstvo města rovněž na svém 23. zasedání konaném dne 21. 5. 2018.

4. Rozpočtová opatření zastupitelstva města č. 55 – 67 schválilo zastupitelstvo města na svém 24. zasedání konaném dne 20. 8. 2018.

5. Rozpočtová opatření zastupitelstva města č. 68 – 100 schválilo zastupitelstvo města na svém 2. zasedání konaném dne 10. 12. 2018.