Dům č.p. 799, ul. Čs. armády – výměna oken, zateplení fasády

Projekt: Dům č.p. 799, ul. Čs. armády – výměna oken, zateplení fasády

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001028

Realizace: březen 2015 – duben 2017

Popis projektu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy 11 podlažního bytového domu na ulici Československé armády č.p. 799. V rámci realizace projektu bylo provedeno celkové zateplení fasády, zateplení střechy, výměna všech obvodových výplní otvorů (okna, dveře). Byly rekonstruovány všechny balkóny. Došlo k opravě skříní HUP a dvířek HDS. Kolem objektu byl položen nový okapový chodník. V domě se nachází 68 bytových jednotek.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.