Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov č.p. 811

Projekt: Úspory energie v bytových domech – Malý Koloredov  č.p.  811

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004390

Realizace: duben 2016 – leden 2019

Popis projektu: Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti domu na ulici Malý Koloredov č. 811 ve Frýdku-Místku. Bylo provedeno zateplení fasád, střechy a výměna vybraných oken a dveří.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.