Úspory energie v bytových domech – Anenská č.p. 689

Projekt: Úspory energie v bytových domech – Anenská č.p. 689

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014854

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace šestnáctipodlažního bytového domu na ulici Anenská 689. V rámci stavby dojde k zateplení stávajícího obvodového a střešního pláště včetně výměny oken a dveří.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.