Úspory energie v bytových domech – ul. Sadová č.p. 604, 605 a 606

Projekt: Úspory energie v bytových domech – ul. Sadová č.p. 604, 605 a 606

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001201

Realizace: září 2016 – březen 2018

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace bytových domů na ul. Sadová č.p. 604, 605 a 606. Jde o soubor obytných devítipodlažních panelových domů (blok A, B) propojených jedno (blok D) a dvoupodlažními objekty (blok C). Došlo k zateplení obvodového a střešního pláště včetně výměny oken a dveří a k rekonstrukci balkónů včetně montáže nového zábradlí. Byla provedena oprava okapového chodníku, rekonstrukce hromosvodu a další související práce. V objektu je celkem 156 bytových jednotek.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.