Komunitní centrum na ul. Míru č.p. 1345

Projekt: Komunitní centrum na ul. Míru č.p. 1345

Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002363

Realizace: květen 2014 – září 2018

Popis projektu: Bylo vybudováno nové komunitní centrum. Vznikly prostory pro setkávání a aktivity obyvatel sociálně vyloučené lokality. Tyto prostory zcela chyběly. Součástí komunitního centra jsou také prostory pro sociální pracovníky Magistrátu města Frýdek- Místek a asistenty prevence kriminality. Na jednom místě tak jsou zajištěny komplexní služby pro obyvatele sociálně vyloučené lokality.

Cíle projektu: Cílem projektu je vybudování nového komunitního centra včetně pořízení vybavení. Projekt komunitního centra nabízí otevřený prostor umožňující lidem scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy (mobilizace zdrojů uvnitř komunity) s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Vybudováním komunitního centra je vytvořeno zázemí také pro další navazující činnosti sociálních služeb v lokalitě, a to na ambulantní službu Pramínek a terénní službu Rebel. Zázemí zde naleznou také terénní sociální pracovníci Magistrátu města Frýdku-Místku, kteří v lokalitě dlouhodobě a intenzivně pracují s místními obyvateli, a asistenti prevence kriminality z řad místních obyvatel.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.