Úspory energie v bytových domech – Na Aleji č.p. 82

Projekt: Úspory energie v bytových domech – Na Aleji č.p. 82

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004535

Realizace: duben 2016 – duben 2018

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace bytového domu na ulici Na Aleji 82. Objekt je tvořen dvěma šestipodlažními obytnými celky spojenými vertikálním komunikačním jádrem. V rámci stavby došlo k zateplení stávajícího obvodového a střešního pláště včetně výměny oken a dveří.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.