Úspory energie v bytových domech – ul. 17. Listopadu 146

Projekt: Úspory energie v bytových domech – ul. 17. listopadu 146

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001972

Realizace: leden 2016 – leden 2018

Popis projektu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy 5 podlažního bytového domu na ulici 17. listopadu 146 za účelem zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí obálky budovy. Byly vyměněny okenní a dveřní výplně, poté došlo k zateplení střešního pláště a fasády. Byl vybudován nový hromosvod. Po ukončení stavebních prací byl osazen okapový chodník. V bytovém domě se nachází 53 bytových jednotek, sesterna, společné prostory a 5 garáží.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.