Frýdek-Místek v 3D realitě

Projekt: Frýdek-Místek v 3D realitě

Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_037/0002883

Realizace: prosinec 2022 – prosinec 2024

Popis projektu: Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi. V rámci projektu bude zavedena výuka prostřednictvím virtuální reality, což je plně v souladu s RVP ZV, jehož jedním z cílů je pomáhat žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při zapojování do společnosti a občanského života.

Využívání odborné učebny bude minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi. Dalším z cílů je zkvalitnění vnitřní konektivity školy a zabezpečení kvalitního připojení k internetu.

Cíle projektu: Účelem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.