Úspory energie v bytových domech – ul. 17. Listopadu 147

Projekt: Úspory energie v bytových domech – ul. 17. listopadu 147

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001973

Registrace: leden 2016 – leden 2018 

Popis projektu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy 5 podlažního bytového domu na ulici 17. listopadu 147 za účelem zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí obálky budovy. Byla provedena výměna okenních a dveřních výplní, poté došlo k zateplení střešního pláště a fasády. Součástí stavebních prací byl nový hromosvod. Po ukončení stavebních prací byl osazen okapový chodník. V bytovém domě se nachází 52 bytových jednotek, sesterna a společné prostory.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.