Komise majetková

Činnost komise

Majetková komise je iniciativním a poradním orgánem rady města pro výkon samosprávy statutárního města Frýdku-Místku v oblasti nakládání s majetkem města. Projednává majetkoprávní záležitosti týkající se nakládání s majetkem města, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města a zastupitelstva města dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle Organizačního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku. Vyhodnocuje předložené žádosti o půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ na území města a navrhuje prostřednictvím rady města zastupitelstvu města závěr výběrového řízení.

Termíny zasedání komise v roce 2023

Kontaktní osoba komise:  Ing. Jana Masciuchová, vedoucí odboru správy obecního majetku


Členové komise

Předseda Komise majetkové

  • Ing. Gabriela Rumíšková (NMFM)

Členové Komise majetkové

  • Bc. Iveta Soukupová (NMFM)
  • Ing. Kamila Šponerová (NMFM)
  • Mgr. Lukáš Kmec, MBA  (ANO)
  • Ing. Lucie Rovenská (ANO)
  • Igor Mamula (ANO)
  • Ing. Kamil Mach, MBA (Přátele FM)
  • Jiří Prokop (SPD)
  • Ing. Jana Kohutová (Spolu)


Přílohy