Komise majetková

Činnost komise

Majetková komise je iniciativním a poradním orgánem rady města pro výkon samosprávy statutárního města Frýdku-Místku v oblasti nakládání s majetkem města. Projednává majetkoprávní záležitosti týkající se nakládání s majetkem města, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města a zastupitelstva města dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle Organizačního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku. Vyhodnocuje předložené žádosti o půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ na území města a navrhuje prostřednictvím rady města zastupitelstvu města závěr výběrového řízení.

Termíny zasedání komise v roce 2022

V pondělí od 15 hodin na odboru SOM: 
10.1.
31.1. (před ZM)
14.2.
28.2.
21.3.
4.4.
2.5. (před ZM)
16.5.
13.6.
27.6.
25.7. (před ZM)
29.8.

Kontaktní osoba komise:  Ing. Jana Masciuchová, vedoucí odboru správy obecního majetku


Členové komise

Předseda Komise majetkové

  • Ing. Martin Škapa

Členové Komise majetkové

  • Miroslav Bártek
  • Josef Hálka, DiS.
  • Ing. Lucie Chovanečková
  • Dalibor Horečka
  • Ing. Jana Kohutová
  • Ing. Miroslav Marenčok
  • Bc. Gabriela Rumíšková
  • Cyril Koky


Přílohy