Komise majetková

Činnost komise

Majetková komise je iniciativním a poradním orgánem rady města pro výkon samosprávy statutárního města Frýdku-Místku v oblasti nakládání s majetkem města. Projednává majetkoprávní záležitosti týkající se nakládání s majetkem města, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města a zastupitelstva města dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle Organizačního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku. Vyhodnocuje předložené žádosti o půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ na území města a navrhuje prostřednictvím rady města zastupitelstvu města závěr výběrového řízení.

Termíny zasedání komise v roce 2024: 15. 1., 5. 2. (před ZM), 4. 3., 15. 4., 6. 5. (před ZM), 3. 6., 8. 7., 5. 8. (před ZM), 2. 9., 7. 10., 4. 11. (před ZM), 2. 12.

Kontaktní osoba komise:  Bc. Kateřina Kozelská, vedoucí odboru správy obecního majetku


Členové komise

Předseda Komise majetkové

  • Ing. Bc. Gabriela Rumíšková (NMFM)

Členové Komise majetkové

  • Tereza Krňová, DiS. (NMFM)
  • Ing. Kamila Šponerová (NMFM)
  • Mgr. Ing. Václav Daněk (Spolu)
  • Ing. Kamil Mach, MBA (Přátele FM)
  • Jiří Prokop (SPD)
  • Ing. Jana Kohutová (Spolu)
  • Mgr. Radovan Hořínek (ANO)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.