Komise sportovní

Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblastech sportu a mládeže. Zabývá se vlastními podněty a podněty občanů a institucí v uvedených oblastech. Svá stanoviska, návrhy, doporučení a zjištění předkládá radě města. Projednává požadavky na dotace sportovním organizacím – zapsaným spolkům, působících v oblasti sportu a mládeže. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků z dotačního programu „Podpora a rozvoj sportu ve městě Frýdek-Místek na rok 2021“ dle podmínek tohoto dotačního programu. Na žádost rady města se zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

Kontaktní osoba komise: Andrea Uková, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Termíny zasedání komise v roce 2024: 11.3., 8.4., 10.6. vždy v 16:00 hodin.


Členové komise

Předseda Komise sportovní

  • PaedDr. Jaromír Horký (SPD)

Členové Komise sportovní

  • Ing. Pavel Mlýnek (Spolu)
  • Ing. Lubomír Klosík (SPD)
  • Bc. Kristyna Blahutová, DiS. (NMFM)
  • Jan Heidrich (NMFM)
  • Vít Pyško (NMFM)
  • Jan Crhonek (Přátelé FM)
  • Libor Koval (Spolu)
  • Mgr. Ondřej Stonavský (YNO)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.