Komise sociální a zdravotní

Činnost komise

Komise je iniciativním a poradním orgánem Rady města Frýdku-Místku pro výkon samosprávy města v oblasti sociálních služeb, procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě, zdravotní problematiky a pronájmu obecních bytů.

 • Sleduje úroveň poskytování sociálních služeb na území města registrovanými poskytovateli sociálních služeb.
 • Dává podněty a iniciativní návrhy Radě města Frýdku-Místku související s problematikou sociálních služeb a zdravotní problematiky ve městě Frýdku-Místku. 
 • Vyhodnocuje realizaci komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdku‑Místku.
 • Projednává informace o trendech v oblasti sociálních služeb s aplikací na místní potřeby a podmínky.
 • Posuzuje systém sociálních služeb na místní úrovni, odpovídající zjištěným místním potřebám, reagujícím na lokální odlišnosti a zajišťujícím, aby finanční prostředky vynakládané na sociální služby byly efektivně využívány.
 • Sleduje a vyhodnocuje stav zdravotních služeb ve městě v závislosti na potřeby občanů města.
 • Komise projednává žádosti o přednostní přidělení bytu mimo seznam žadatelů o byt a v této činnosti se řídí pravidly stanovenými v příslušné Směrnici Rady města Frýdku‑Místku o pronájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.
 • Na základě projednání žádosti o přednostní přidělení bytu doporučuje Radě města Frýdku-Místku pronájem obecního bytu.
 • Sociální a zdravotní komise projednává, posuzuje a doporučuje k dalšímu schválení v orgánech města žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Frýdek‑Místek.

Termíny zasedání komise na období II. pololetí 2023: 12. 07., 20. 09., 18. 10., 08. 11., 06. 12. 2023.

Schůze sociální a zdravotní komise budou probíhat vždy ve středu v 16:30 hodin v zasedací místnosti odboru sociálních služeb.

Kontaktní osoba komise: Věra Konečná, odbor sociálních služeb


Členové komise

Předseda Komise sociální a zdravotní

 • Ing. Petr Gaj, MBA (NMFM) 

Členové Komise sociální a zdravotní

 • Mgr. Tomáš Pyško (NMFM)
 • Mgr. Miroslav Holeksa (ANO)
 • Vendula Krutilová, DiS. (ANO)
 • Radovana Fialová (ANO)
 • Bc. Lenka Čubová (Přátelé FM) 
 • Mgr. et. Bc. Veronika Šebestová (Spolu)
 • Petra Šarközy (NMFM)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.