Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve frýdku-místku

Činnost komise

Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku se zabývá návrhy a podněty rady města, zastupitelstva města, vlastními podněty a podněty občanů a institucí. Komise vyhledává historické památky a významné lokality na území města, provádí jejich mapování, připravuje podklady pro jejich vyhodnocení a předkládá radě města návrhy na jejich možnou obnovu a další využití. Cílem komise je navržení postupné obnovy konkrétních lokalit na území města, včetně kulturních památek, a jejich začlenění do urbanistického celku města v revitalizované podobě. Komise spolupracuje s ostatními komisemi a dalšími odbornými pracovními skupinami, zřízenými radou města.

Termíny zasedání komise v roce 2022: 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.

Kontaktní osoba: Jana Svačinková, odbor kancelář primátora


Členové komise

Předseda Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku

  • Mgr. Jaromír Polášek

Členové Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku

  • Martin Kleinwächter
  • Ing. Kamila Šponerová
  • Marek Minář
  • Mgr. Iva Vránová
  • Bc. Kateřina Švarcová
  • Mgr. Michaela Davidová
  • Mgr. David Jurečka
  • Mgr. Patrik Herák


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 62. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 10. 11. 2020 a nabývá tímto dnem účinnosti.