Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku

Činnost komise

Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku se zabývá návrhy a podněty rady města, zastupitelstva města, vlastními podněty a podněty občanů a institucí. Komise vyhledává historické památky a významné lokality na území města, provádí jejich mapování, připravuje podklady pro jejich vyhodnocení a předkládá radě města návrhy na jejich možnou obnovu a další využití. Cílem komise je navržení postupné obnovy konkrétních lokalit na území města, včetně kulturních památek, a jejich začlenění do urbanistického celku města v revitalizované podobě. Komise spolupracuje s ostatními komisemi a dalšími odbornými pracovními skupinami, zřízenými radou města.

Termíny zasedání komise v roce 2024: 3. 1., 7. 2., 6. 3., 3. 4., 15. 5., 5. 6., 3. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12.

Kontaktní osoba: Jana Svačinková, odbor kancelář primátora


Členové komise

Předseda Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku

  • PhDr. Tomáš Benedikt Zbraněk (Spolu)

Členové Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku

  • Mgr. Lenka Klimková (SPD)
  • Mgr. Jaromír Polášek (NMFM)
  • Ing. Kamila Šponerová (NMFM)
  • Marek Minář (NMFM)
  • Ing. Patrik Herák (Přátelé FM)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.