Komise pro občanské záležitosti

Činnost komise

Komise je iniciativní a poradní orgán rady města v oblasti konání slavnostních akcí a osobních návštěv jubilantů, které se konají např. u příležitosti významných životních jubileí občanů, nově narozených občánků města, jubilejních svateb apod.

Termíny jednání komise v roce 2022: komise se schází dle potřeby a nemá stanovený harmonogram zasedání.

Kontaktní osoba komise pro občanské záležitosti:  Šárka Menšíková, odbor kancelář primátora


Členové komise

Předseda Komise pro občanské záležitosti

 • Tomáš Chlebek

Členové Komise pro občanské záležitosti

 • Bc. Lucie Káňová
 • Martina Burešová, DiS.
 • Jaroslava Kapsová
 • Mgr. Olga Fidzinská
 • Bc. Libuše Kolková
 • Ing. Ludmila Moniaková
 • Renáta Halabalíková
 • Klára Dorda

pro okrajové části města:

 • Yvetta Figurová
 • Jana Štěpánková
 • Ludmila Karásková
 • Věra Pánková
 • Marie Šnajdrová


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 62. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 10. 11. 2020 a nabývá tímto dnem účinnosti.