Komise pro občanské záležitosti

Činnost komise

Komise je iniciativní a poradní orgán rady města v oblasti konání slavnostních akcí a osobních návštěv jubilantů, které se konají např. u příležitosti významných životních jubileí občanů, nově narozených občánků města, jubilejních svateb apod.

Termíny jednání komise v roce 2024: 15. 4. od 16:00 hodin, případně dle potřeby.

Kontaktní osoba komise pro občanské záležitosti:  Šárka Menšíková, odbor kancelář primátora.


Členové komise

Předseda Komise pro občanské záležitosti

 • Tomáš Chlebek (NMFM)

Členové Komise pro občanské záležitosti

 • Jaroslava Kapsová (NMFM)
 • Pavel Hrtús (Spolu)
 • Rudolf Buďo (SPD)
 • Yvetta Figurová (Přátelé FM)
 • Martina Topičová (SPD)
 • Ing. Ludmila Moniaková (Spolu)
 • Klára Dorda (NMFM)
 • Irena Piváčková (ANO)

pro okrajové části města:

 • Marie Šnajdrová (Chlebovice)
 • Jana Štěpánková (Panské Nové Dvory)
 • Ludmila Karásková (Zelinkovice-Lysůvky)
 • Věra Pánková (Skalice)
 • Mgr. Věra Šmídová (Lískovec)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.