Komise pro občanské záležitosti

Činnost komise

Komise je iniciativní a poradní orgán rady města v oblasti konání slavnostních akcí a osobních návštěv jubilantů, které se konají např. u příležitosti významných životních jubileí občanů, nově narozených občánků města, jubilejních svateb apod.

Termíny jednání komise v roce 2023: 23. 10. 2023 od 16:00, případně dle potřeby

Kontaktní osoba komise pro občanské záležitosti:  Šárka Menšíková, odbor kancelář primátora


Členové komise

Předseda Komise pro občanské záležitosti

 • Tomáš Chlebek (NMFM)

Členové Komise pro občanské záležitosti

 • Jaroslava Kapsová (NMFM)
 • Bc. Lucie Káňová (ANO)
 • Renata Halabalíková (ANO)
 • Irena Piváčková (ANO)
 • Yvetta Figurová (Přátelé FM)
 • Martina Topičová (SPD)
 • Ing. Ludmila Moniaková (Spolu)
 • Klára Dorda (NMFM)

pro okrajové části města:

 • Marie Šnajdrová (Chlebovice)
 • Jana Štěpánková (Panské Nové Dvory)
 • Ludmila Karásková (Zelinkovice-Lysůvky)
 • Věra Pánková (Skalice)
 • Mgr. Věra Šmídová (Lískovec)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.