Komise územního plánování a architektury

Činnost komise

Projednává a dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města nebo do činnosti hlavního architekta města, zejména k rozvojovým záměrům města a k použití prostředků v rámci Programu regenerace Městských památkových zón Frýdku a Místku. Posuzuje a komentuje připravované investiční akce města, podílí se ideově na přípravě zpracování  návrhu „Plánu ekonomického rozvoje města Frýdku-Místku“. Zabývá se iniciativními návrhy z řad členů komise v oblasti architektury a stavebnictví na území města.

Termíny zasedání komise v roce 2023: 11. 01., 15. 02., 15. 03., 12. 04., 10. 05., 14. 06.

Kontaktní osoba komise: Ing. arch. Zuzana Břachová, odbor územního rozvoje a stavebního řádu


Členové komise

Předseda Komise územního plánování, architektury

  • Ing. Jan Štěpánek (NMFM)

Členové Komise územního plánování, architektury

  • Ing. Pavel Merta (NMFM)
  • Dagmar Kaňoková (NMFM)
  • Ing. Radomír Bělík, Ph.D. (ANO)
  • Bc. Jana Klabalová (ANO)
  • Jan Musil (ANO)
  • Karel Deutscher (Přátelé FM)
  • Ing. Pavlína Nytrová (SPD)
  • Ing. arch. Michael Kocych (Spolu)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.