Komise územního plánování a architektury

Činnost komise

Projednává a dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města nebo do činnosti hlavního architekta města, zejména k rozvojovým záměrům města a k použití prostředků v rámci Programu regenerace Městských památkových zón Frýdku a Místku. Posuzuje a komentuje připravované investiční akce města, podílí se ideově na přípravě zpracování  návrhu „Plánu ekonomického rozvoje města Frýdku-Místku“. Zabývá se iniciativními návrhy z řad členů komise v oblasti architektury a stavebnictví na území města.

Termíny zasedání komise v roce 2024: 10.1., 14.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6.

Kontaktní osoba komise: Ing. arch. Zuzana Břachová, odbor územního rozvoje a stavebního řádu


Členové komise

Předseda Komise územního plánování, architektury

  • Ing. Jan Štěpánek (NMFM)

Členové Komise územního plánování, architektury

  • Ing. Pavel Merta (NMFM)
  • Ing. arch. Michael Kocych (NMFM)
  • Ing. Jan Bužek (SPOLU)
  • Bc. Zdeněk Blecha (SPD)
  • Karel Deutscher (Přátelé FM)
  • Bc. Jan Marenčok (ANO 2011)
  • Ondřej Štupák (SPOLU)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.