Komise územního plánování architektury a participace

Činnost komise

Projednává a dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města nebo do činnosti hlavního architekta města, zejména k rozvojovým záměrům města a k použití prostředků v rámci Programu regenerace Městských památkových zón Frýdku a Místku. Posuzuje a komentuje připravované investiční akce města, podílí se ideově na přípravě zpracování  návrhu „Plánu ekonomického rozvoje města Frýdku-Místku“. Zabývá se iniciativními návrhy z řad členů komise v oblasti architektury a stavebnictví na území města.

Termíny zasedání komise v I. pololetí roku 2022: 05. 01. 2022, 09. 02. 2022, 02. 03. 2022, 06. 04. 2022. 04. 05. 2022, 01. 06. 2022

Termíny zasedání komise v II. pololetí roku 2022: 31. 8. 2022

Kontaktní osoba komise: Ing. arch. Zuzana Břachová, odbor územního rozvoje a stavebního řádu


Členové komise

Předseda Komise územního plánování, architektury a participace

  • Mgr. Markéta Ubíková

Členové Komise územního plánování, architektury a participace

  • Ing. Radomír Bělík
  • Ing. Kamila Šponerová
  • Ing. arch. Michael Kocych
  • Ing. Pavel Merta
  • Mgr. David Jurečka
  • Jana Chrobáková
  • Ing. Jan Štěpánek
  • Ing. Lucie Rohlová


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 95. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 25. 01. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.