Komise investiční a životního prostředí

 • připravuje návrh investičního rozpočtu města a
 • připravuje podklady pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby
 • zabezpečuje realizaci všech staveb a jejich změn
 • provádí inženýrskou činnost
 • provádí technický dozor investora atd.


Činnost komise

Projednává zejména tyto záležitosti:

 • úsek investiční: investiční záměry nad 5 mil. Kč., průběh realizace investičních akcí, investiční akce většího významu realizované na území města F-M.
 • úsek životního prostředí: projednává žádosti o dotace z dotačního programu „Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí“ a doporučuje radě města použití prostředků z tohoto dotačního programu, při projednávání se řídí podmínkami vyhlášeného dotačního programu.

Dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města. Jedná se zejména o investiční záměry města a použití prostředků z vyhlášeného dotačního programu.

Termíny jednání komise v roce 2024: 29.1., 4.3., 29.4., 24.6., 22.7., 16.9., 21.10., 2.12.

Kontaktní osoby komise: Ing. Pavel Rek, úsek investiční,  Ing. Šárka Gilarová, úsek životního prostředí


Členové komise

Předseda Komise investiční a životního prostředí

 • Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M. (Spolu)

Členové Komise investiční a životního prostředí

 • MUDr. Radim Kocourek (Spolu)
 • Bc. Zdeněk Blecha (SPD)
 • Ing. Jaromír Rumíšek (NMFM)
 • David Kovařík (NMFM)
 • Ing. Daniel Bumbala (Přátelé FM)
 • Ing. Jiří Válek (ANO)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.