Komise kulturní

Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti kultury. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury, stavem a rozvojem aktivit občanů v této oblasti, stavem památek na území města a kulturností životního prostředí na území města. Komise se zabývá vlastními podněty, podněty občanů a institucí a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti kultury. Navrhuje jim přidělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2021. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

Termíny zasedání komise na období I. pololetí 2023: 16. 01, 06. 03., 03. 04., 03. 05., 05. 06. 2023

Termíny zasedání komise na období II. pololetí 2023:

11. 9. 2023       Zasedací místnost MMFM (činnost spolku Možnost rozletu, spolek)

  2. 10. 2023       Veřejný malířský ateliér, J. Lady 2194, F-M (činnost spolku Rosenfeld z.s.)

  6. 11. 2023       Zasedací místnost MMFM (dotace z DP PARKA na rok 2024 – 1. kolo)

11. 12. 2023       Místek, náměstí Svobody (kulturní program Adventního městečka 2023)

Schůze kulturní komise budou probíhat vždy v 16:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy magistrátu na adrese Radniční 1148.

Kontaktní osoba komise:  Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy


Členové komise

Předseda Komise kulturní

  • Mgr. Ivana Mistríková (ANO)

Členové Komise kulturní

  • Mgr. Simona Kahánková (ANO)
  • Eva Laníková (ANO)
  • Mgr. Šárka Kadlubcová (NMFM) 
  • Marcel Drabina (NMFM) 
  • BcA., Ing. Radim Přidal (NMFM)
  • Ing. Pavel Bohanes (Přátelé FM)
  • Vladimír Kubský (SPD)
  • Ing. Petr Adamus (Spolu)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.