Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Činnosti komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Navrhuje radě města změny a úpravy obecně závazných vyhlášek, upozorňuje na porušování zákonů, vyhlášek, jedná o záležitostech, které se dotýkají bezpečnosti občanů města a prevence kriminality, podává návrhy na opatření. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti prevence kriminality.

Termíny zasedání komise na období I. pololetí 2024: 12. 2. 2024, 25. 3. 2024, 22. 4. 2024., 27. 5. 2024 vždy od 17:00 hodin.

Kontaktní osoba komise: Bc. Lenka Štefková, odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality.


Členové komise

Předseda Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

  • Vojtěch Jelonek (Spolu)

Členové Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

  • Ing. Jiří Fojtík, DiS. (Spolu)
  • PaedDr. Jaromír Horký (SPD)
  • Mgr. Zbyněk Šostý (NMFM)
  • Mgr. Jaromír Polášek (NMFM)
  • Dalibor Horečka (NMFM)
  • Radek Novosad (Přátelé FM)
  • Vratislav Němec (SPD)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.