Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Činnosti komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Navrhuje radě města změny a úpravy obecně závazných vyhlášek, upozorňuje na porušování zákonů, vyhlášek, jedná o záležitostech, které se dotýkají bezpečnosti občanů města a prevence kriminality, podává návrhy na opatření. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti prevence kriminality.

Komise se schází minimálně 4x během pololetí ke svým jednáním.

Kontaktní osoba komise: Bc. Lenka Štefková, odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality.


Členové komise

Předseda Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

  • Mgr. Bc. Lukáš Kmec, MBA  (ANO)

Členové Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

  • Ing. Jiří Fojtík, DiS. (ANO)
  • Mgr. Zdeňka Pohludková (ANO)
  • Mgr. Zbyněk Šostý (NMFM)
  • Mgr. Jaromír Polášek (NMFM)
  • Dalibor Horečka (NMFM)
  • Radek Novosad (Přátelé FM)
  • Vojtěch Jelonek (Spolu)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.