Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Činnosti komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Navrhuje radě města změny a úpravy obecně závazných vyhlášek, upozorňuje na porušování zákonů, vyhlášek, jedná o záležitostech, které se dotýkají bezpečnosti občanů města a prevence kriminality, podává návrhy na opatření. Komise projednává požadavky na dotace organizací, institucí a jednotlivců působících na území města Frýdku-Místku v oblasti prevence kriminality.

Komise se schází minimálně 4x během pololetí ke svým jednáním.

Kontaktní osoba komise: Bc. Lenka Štefková, odbor bezpečnostních rizik a prevence kriminality.


Členové komise

Předseda Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

  • Jakub Petroš

Členové Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

  • Mgr. Jaromír Polášek
  • Iveta Soukupová
  • Bc. Martina Damková, DiS.
  • Ing. Pavel Hrtús
  • Ing. Jiří Fojtík, DiS.
  • Petr Skotnica
  • Mgr. Zbyněk Šostý
  • Mgr. Bc. Lukáš Kmec, MBA


Přílohy