Komise pro dopravu

Činnost komise

Navrhuje změny vyhlášek a nařízení města. Zabývá se dopravní a bezpečnostní situací ve městě. Vyjadřuje se k vedení linek městské hromadné dopravy a k jízdním řádům městské hromadné dopravy. Vyjadřuje se k velkým stavbám na území města, které mohou mít zásadní vliv na dopravu ve městě. Schvaluje jednotlivé projekty v rámci Městského programu prevence kriminality.

Termíny zasedání komise v roce 2023: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., 2.5. a 5.6.

Kontaktní osoba komise: Ing. Oldřich Čajka, odbor dopravy a silničního hospodářství


Členové členové

Předseda Komise pro dopravu

  • Milan Halabalík (ANO)

Členové Komise pro dopravu

  • Mgr.Zdeňka Pohludková (ANO)
  • Leonard Zicha (ANO)
  • Jan Bambušek (NMFM)
  • Bc. Roman Míček (NMFM)
  • Ing. Miroslav Slánský (SPD)
  • Ing. Pavel Hrtús (Spolu)
  • Martin Sukaný (Přátele FM)
  • David Kafka (NMFM)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.