Komise pro dopravu

Činnost komise

Navrhuje změny vyhlášek a nařízení města. Zabývá se dopravní a bezpečnostní situací ve městě. Vyjadřuje se k vedení linek městské hromadné dopravy a k jízdním řádům městské hromadné dopravy. Vyjadřuje se k velkým stavbám na území města, které mohou mít zásadní vliv na dopravu ve městě. Schvaluje jednotlivé projekty v rámci Městského programu prevence kriminality.

Termíny zasedání komise v roce 2022: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. a 6.6. 2022

Kontaktní osoba komise: Ing. Oldřich Čajka, odbor dopravy a silničního hospodářství


Členové členové

Předseda Komise pro dopravu

  • Patrik Žák, DiS.

Členové Komise pro dopravu

  • Bc. Roman Míček
  • Ing. Jan Bužek
  • Ing. Jan Damek
  • Milan Halabalík
  • Ing. Jaromír Rumíšek
  • Bc. Tomáš Hrozek
  • Bc. Dominik Pecuch
  • Marek Hadravský


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 62. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 10. 11. 2020 a nabývá tímto dnem účinnosti.