Komise pro dopravu

Činnost komise

Navrhuje změny vyhlášek a nařízení města. Zabývá se dopravní a bezpečnostní situací ve městě. Vyjadřuje se k vedení linek městské hromadné dopravy a k jízdním řádům městské hromadné dopravy. Vyjadřuje se k velkým stavbám na území města, které mohou mít zásadní vliv na dopravu ve městě. Schvaluje jednotlivé projekty v rámci Městského programu prevence kriminality.

Termíny zasedání komise v roce 2024: 8. 1., 5. 2., 6. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6.

Kontaktní osoba komise: Ing. Oldřich Čajka, odbor dopravy a silničního hospodářství


Členové členové

Předseda Komise pro dopravu

  • Mgr. Jan Caletka (Spolu)

Členové Komise pro dopravu

  • Peter Vlček (Spolu)
  • Jan Bambušek (NMFM)
  • Bc. Roman Míček (NMFM)
  • Ing. Miroslav Slánský (SPD)
  • Martin Sukaný (Přátele FM)
  • David Kafka (NMFM)
  • Milan Halabalík (ANO)


Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 5. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 13. 12. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.