Rok 2013

V příloze je uveden rozpis příjmů, výdajů a financování dle jednotlivých paragrafů a položek dle platné rozpočtové skladby, a to po 6. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních v pravomoci rady města č. 1 – 144 (6. změnu schválilo zastupitelstvo města na svém 16. zasedání konaném dne 9. 12. 2013 a RO RM č. 137 – 143 schválila Rada města Frýdku-Místku na své 94. schůzi konané dne 17. 12. 2013 a RO RM č. 144 schválila rada města na své 95. schůzi konané dne 30. 12. 2013).