Rok 2020

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2020, a to po 5. změně rozpočtu (5. změna rozpočtu byla schválena na 13. zasedání zastupitelstva města, konaném dne 16.12.2020) a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 205 (rozpočtové opatření rady č. 205 schválila rada města na své 70. schůzi konané dne 9.2.2021).