Rok 2021

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2021, a to po 4. změně rozpočtu (4. změna rozpočtu byla schválena na 17. zasedání zastupitelstva města, konaném dne 15.12.2021) a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 155 (rozpočtová opatření rady č. 148 – 155 schválila rada města na své 94. schůzi konané dne 11.1.2022).