Rok 2023

V příloze je zveřejněný rozpis upraveného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2023, a to po 1. změně rozpočtu (1. změna rozpočtu byla schválena na 3. zasedání zastupitelstva města konaném dne 15.3.2023) a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 31 (rozpočtová opatření rady č. 17-25 schválila rada města na své 9. schůzi konané dne 21.2.2023 a rozpočtová opatření rady č. 26-31 schválila rada města na své 10. schůzi konané dne 14.3.2023).

V příloze je zveřejněný rozpis upraveného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2023 po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 16 (rozpočtová opatření rady č. 9 – 16 schválila rada města na své 8. schůzi konané dne 31.1.2023).

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2023, schváleného na 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 14.12.2022 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.