Rok 2024

V příloze je zveřejněný rozpis upraveného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2024 po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 25 (rozpočtová opatření rady č. 19 – 25 schválila rada města na své 36. schůzi konané dne 20.2.2024).

V příloze je zveřejněný rozpis upraveného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2024 po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 18 (rozpočtová opatření rady č. 9 – 18 schválila rada města na své 35. schůzi konané dne 30.1.2024).

V příloze je zveřejněný rozpis upraveného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2024 po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 8 (rozpočtová opatření rady č. 1 – 8 schválila rada města na své 34. schůzi konané dne 16.1.2024).

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2024, schváleného na 6. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 13.12.2023 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.