Rok 2017

V příloze je zveřejněn aktuální rozpis rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek, a to po 4. změně rozpočtu a rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 208 (4. změnu rozpočtu schválilo zastupitelstvo města na svém 21. zasedání konaném dne 4. 12. 2017 a RO RM č. 202 – 208 schválila rada města na své 104. schůzi konané dne 16. 1. 2018).