Rok 2022

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2022, a to po 2. změně rozpočtu (2. změna rozpočtu byla schválena na 19. zasedání zastupitelstva města konaném dne 8.6.2022) a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 89 (rozpočtová opatření rady č. 82 – 89 schválila rada města na své 109. schůzi konané dne 28.6.2022).