Rok 2022

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2022, a to po 2. změně rozpočtu (2. změna rozpočtu byla schválena na 19. zasedání zastupitelstva města konaném dne 8.6.2022) a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 100 (rozpočtová opatření rady č. 90 – 100 schválila rada města na své 110. schůzi konané dne 19.7.2022).