Rok 2022

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2022, a to po 3. změně rozpočtu (3. změna rozpočtu byla schválena na 20. zasedání zastupitelstva města konaném dne 7.9.2022) a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 147 (rozpočtová opatření rady č. 142 – 147 schválila rada města na své 2. schůzi konané dne 8.11.2022).