Rok 2022

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2022, a to po 4. změně rozpočtu (4. změna rozpočtu byla schválena na 2. zasedání zastupitelstva města konaném dne 14.12.2022) a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 180 (rozpočtové opatření rady č. 180 schválila rada města na své 8. schůzi konané dne 31.1.2023).