Rok 2015

V příloze je uveden rozpis příjmů, výdajů a financování dle jednotlivých paragrafů a položek dle platné rozpočtové skladby, a to po 5. změně rozpočtu a rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 200 (5. změnu rozpočtu schválilo zastupitelstvo města na svém 8. zasedání konaném dne 7. 12. 2015 a RO RM č. 199 – 200 schválila rada města na své 47. schůzi konané dne 12. 1. 2016).