Rok 2014

V příloze je uveden rozpis příjmů, výdajů a financování dle jednotlivých paragrafů a položek dle platné rozpočtové skladby, a to po 5. změně rozpočtu a rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 168 (5. změnu rozpočtu schválilo zastupitelstvo města na svém 2. zasedání konaném dne 15. 12. 2014 a RO RM č. 151 – 167 schválila rada města na své 7. schůzi konané dne 18. 12. 2014 a RO RM č. 168 schválila rada města na své 8. schůzi konané dne 19. 12. 2014).