Rok 2019

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2019, a to po 4. změně rozpočtu (4. změna rozpočtu byla schválena na 7. zasedání zastupitelstva města konaném dne 4. 12. 2019), po  rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 202 (rozpočtová opatření RM č. 194 – 202 schválila rada města na své 33. schůzi konané dne 17. 12. 2019) a úpravách rozpisu rozpočtu prováděných vedoucími odborů Magistrátu města Frýdku-Místku a ředitelem Městské policie na základě pravomocí jim svěřených Zastupitelstvem města Frýdku-Místku.