Rok 2018

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018, a to po 5. změně rozpočtu a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 271 (5. změnu rozpočtu schválilo zastupitelstvo města na svém 2. zasedání konaném dne 10. 12. 2018 a rozpočtové opatření č. 271 schválila rada města na 7. schůzi konané dne 29. 1. 2019).