Rok 2016

V příloze je uveden rozpis příjmů, výdajů a financování dle jednotlivých paragrafů a položek dle platné rozpočtové skladby, a to po 5. změně rozpočtu a rozpočtových opatřeních rady města č. 1 – 168 (5. změnu schválilo zastupitelstva města na svém 16. zasedání konaném dne 5. 12. 2016 a RO RM č. 159 – 168 schválila rada města na své 78. schůzi konané dne 13. 12. 2016).